Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όσους από εσάς αισθάνονται το κάλεσμα να κάνουν μια δωρεά για την υποστήριξη της εργασίας αυτού του οργανισμού.

Προκειμένου να εκδηλωθεί αυτή η όμορφη εργασία, δεχόμαστε και καλωσορίζουμε τις γενναιόδωρες προσφορές υποστήριξής της υπηρεσίας που μας προσφέρουν οι οργανωτές, μεταφραστές και οι αναρίθμητοι καλλιτέχνες που βοηθούν σε κάθε εκδήλωση στο να μας προχωρούν μπροστά με μεγάλη επιτυχία. 

Παρακαλούμε βοηθήστε μας με τις παρακάτω ανάγκες χρηματοδότησης!

Χρηματοδότηση Υποτροφιών

Η Χρηματοδότηση Υποτροφιών μας υποστηρίζει αυτούς που αισθάνονται το κάλεσμα να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια της Healing Wisdom από το Ron Young, αλλά αδυνατούν να πληρώσουν όλα τα δίδακτρα. 

Χρηματοδότηση Προγραμματισμού

Μας υποστηρίζει στην πληρωμή των μεταφραστών και των μουσικών. 

Χρηματοδότηση Γενικών Λειτουργιών

Μας υποστηρίζει στα καθημερινά έξοδα του οργανισμού.

Η Wisdom of Healing School είναι Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στο Κράτος της Νέας Υόρκης 501 (c) (3). Όλες οι δωρεές απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο σύμφωνα με το νόμο στις ΗΠΑ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!