Το Πρόγραμμα Υποτροφίας

Αγαπητοί Φίλοι του Ron Young και της Σχολής The Wisdom of Healing School

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα Υποτροφιών του 2024 της Σχολής The Wisdom of Healing School, το οποίο ανακοινώθηκε με το Πρόγραμμα Το Νοητικό Πεδίο Yogi στην Εκδήλωση της Δημιουργικής Νοημοσύνης το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13-20 Αυγούστου 2023 στο Ινστιτούτο Garrison.

Με μεγάλη τιμή και υποστήριξη σε εσάς η Σχολή The Wisdom of Healing School θα προσφέρει ετήσιες υποτροφίες διαθέσιμες σε αυτούς που εγγράφονται στην Προχωρημένη Διεθνή Εκπαίδευση στις Αναπαραστάσεις, που θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο 2024.

Η Σχολή The Wisdom of Healing School, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία κατά το νόμο 501 (c) 3, είναι αποτέλεσμα της εργασίας που ο Ron έχει κάνει μέσω της διαμεσολάβησης της Healing Wisdom, σαν απάντηση στην βαθιά ανάγκη και το αίτημα πολλών ατόμων στη διάρκεια της περιόδου του Κορονοϊού και της παγκόσμιας κραντίνας. Ιδρύθηκε από το Ron και τη Sarah για τους μαθητευόμενους που έκαναν μια πιο σοβαρή εργασία και που αναζητούσαν πολλές συνεχόμενες εκπαιδεύσεις για την ανώτερη πνευματική τους ανάπτυξή και την παροχή της υπηρεσία τους, περιλαμβανομένου και της 18μηνης Εκπαίδευσης στην Αμερική, Ευρώπη και Ασία. Αυτές οι εκπαιδεύσεις συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία έως και σήμερα.

Με μεγάλη μας τιμή προσφέρουμε υποτροφίες σε όσους έχουν ανάγκη να διασφαλίσουν την συνέχιση της γενεαλογίας και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους προχωρημένους μαθητές μας που επιθυμούν να συνεχίσουν την εσωτερική ανάπτυξή τους, λόγω της αίσθησης του επείγοντος και ένα κάλεσμα να προσφέρουν την ανώτερη υπηρεσία τους στον κόσμο.

Το πρόγραμμα υποτροφιών είναι εφικτό μέσω της γενναιόδωρης οικονομικής υποστήριξης της κοινότητάς μας.

Παρακαλώ δειτε περαιτέρω λεπτομέρειες παρακάτω

Σας ευχαριστούμε,
Η Επιτροπή Υποτροφιών της Σχολής The Wisdom of Healing School

Πολιτική και Διαδικασίες του Προγράμματος Υποτροφιών της Σχολής The Wisdom of Healing School

Σκοπός

Ο προορισμός του Προγράμματος Υποτροφίας είναι να παρέχει πρόσβαση σε μαθητευόμενους που έχουν ένα έκδηλο ενδιαφέρον στο να εισαχθούν ή να επεκταθούν στην εκπαίδευσή τους για το Πνεύμα- Νού- Σώμα, οι οποίοι έχουν ένα υποκειμενικό οικονομικό εμπόδιο να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση της Healing Wisdom στο πλήρες κόστος της.

Επιτροπής Επιλογής και Χρηματοδότησης

Πρόκειται για επιτροπή καθορισμένη από τη Σχολή The Wisdom of Healing Wisdom School και την Επιτροπή Υποτροφιών της Σχολής The Wisdom of Healing School.

Διάρκεια

Οι υποτροφίες απονέμονται στους μαθητευόμενους που κάνουν αίτημα για την Προχωρημένη Εκπαίδευση στις αναπαραστάσεις στην Αμερική και Ευρώπη.

Κριτήρια Υποτροφιών

Τα υποκειμενικά οικονομικά εμπόδια για την παρακολούθηση των εκπαιδεύσεων της Healing Wisdom με πλήρη δίδακτρα.

Δικαιοδοσία

Ολοκληρωμένη διαδικασία αιτήσεως. Υποτροφίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους μαθητευόμενους που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την 18-μηνη Εκπαίδευση στις Αναπαραστάσεις, καθώς και σε σοβαρούς μακροχρόνιους μαθητευόμενους του Ron Young που εγγράφηκαν στην Τριετή Προχωρημένη Διεθνή Εκπαίδευση στις Αναπαραστάσεις που ξεκινάει του Φεβρουάριο του 2024.

Διοίκηση
Πραγματοποιείται από τη Σχολή The Wisdom of Healing School. Αν ενδιαφέρεστε μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση scholarships@wisdomofhealingschool.org για να υποβάλλετε δήλωση ενδιαφέροντος.

Χρονικότητα και Προθεσμίες για τις Αιτήσεις

15 Δεκεμβρίου, κυλιόμενες αιτήσεις.

12 Ιανουαρίου 2024. Κλείσιμο προθεσμίας για τις αιτήσεις χορήγησης υποτροφίας για την Προχωρημένη Διεθνή Εκπαίδευση στις Αναπαραστάσεις.

1 Φεβρουαρίου 2024, ολοκληρώνεται η εξέταση των αιτήσεων από την Επιτροπή Υποτροφιών.

2 Φεβρουαρίου 2024, τελευταία ημέρα ενημέρωσης των δικαιούχων των υποτροφιών