Παρέχουμε περιεκτική Πνευματικο-Νοητική-Σωματική εκπαίδευση και προγράμματα ευεξίας που βασίζονται στις μεγάλες πνευματικές παραδόσεις του κόσμου.

Τα προγράμματα σχεδιάζονται για να προωθήσουν την προσωπική και δημιουργική ανάπτυξη καθώς και τις ενσωματωτικές υπηρεσίες υγιεινής και ευεξίας. Η εργασία μας προσφέρεται σαν μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα μέσω πνευματικά βασισμένων τρόπων λειτουργίας, οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι  στις εξατομικευμένες ανάγκες των ατόμων, των ομάδων, της κοινότητας και των επαγγελματικών οργανώσεων, εταιρειών, και δημόσιων οργανισμών. Η οργάνωση ιδρύθηκε σαν μια προσφορά στην πνευματική εκπαίδευση και την υπηρεσία που ο Ron Young ξεκίνησε το 1983.